Skip to content

Set & Sket

Skærbæk Egnskor var blandt modtagerne, da Skærbæk Landbohjems Legat for aller sidste gang uddelte midler til støtte af lokale aktiviteter. Korets formand, dirigent og kasserer, Ellen Jørgensen, Tove Tersbøl og Aage Birk, modtog på korets vegne 10.000 kr. fra legatbestyrelsens formand, Niels Stamp.