Skip to content

Set & Sket

Skærbæk Egnskor er et firestemmigt kor, der har eksisteret siden 1982.
Koret fejrer i 2022 40 års jubilæum, bl.a. med en jubilæumskoncert i Kulturhus Emanuel i Skærbæk den 1. juni.
Det er i sig selv en stor dag, når et kor runder de 40 år, og det er en ”særlig milepæl” i dette tilfælde, hvor kor og dirigent har holdt sammen i 40 år.
Koncertprogrammet indeholdt både gamle kendinge fra de 40 år – men også nye numre var på programmet. Bl.a. fremførte koret sammen med orkester en HC Andersen-kantate med tekster af HC Andersen og Jens Rosendal og sat i musik af Erik Sommer.
Lige siden starten i 1982 har koret holdt koncerter i Emanuel – adventskoncert og sommerkoncert – så denne koncert var den fyrretyvende i rækken.
Skærbæk Egnskor gav den anden jubilæumskoncert lørdag den 10. september i Skærbæk kirke kl 15:00. Medvirkende var også Odinkoret, som er vores venskabskor fra Odense og et orkester under ledelse af Pia Hansen.
Skærbæk Egnskor var blandt modtagerne, da Skærbæk Landbohjems Legat for aller sidste gang uddelte midler til støtte af lokale aktiviteter. Korets formand, dirigent og kasserer, Ellen Jørgensen, Tove Tersbøl og Aage Birk, modtog på korets vegne 10.000 kr. fra legatbestyrelsens formand, Niels Stamp.