Skip to content

Mails fra dirigent og formand

30.5.2023

Kære korsangere

Lige en lille påmindelse:

I morgen skal I have koncertmappen, som den så ud i onsdag, plus “En stor forsigtig hest” og “Aftensang i høst” med.

Husk også kortøj til den åbne korprøve. Alle andre tidspunkter bestemmer I selv påklædningen.

Vi ses i morgen.

Venlig hilsen

Ellen J.

God sommer til de af jer, der ikke deltager i morgen.

26.5.2023

Kære alle.

Mange tak for sidst – tak for en fin koncert, hvor koret ydede optimalt!!!

Jeg skal hilse fra formanden, som jo indtog tilhørerpladsen i år.

Hun siger, at hun var meget stolt af sit kor.

Vedhæftet er et foto af den flotte buket, jeg fik.

Tak for den – og tak til Aage for den kreative måde at overrække den på.

Hahaha – det var da en ren fest.

Jeg glæder mig til at se jer på onsdag.

Vi har talt med Sorø Underholdningskor, som fortæller, at de glæder sig til at besøge os.

De fortæller også, at de bruger deres korpåklædning ved den åbne korprøve, så det gør vi selvfølgelig også.

Der er jo fin mulighed for at klæde lidt om efter kaffepausen, så I ikke behøver at gå rundt i de fine klæder hele dagen.

Mon ikke det var, hvad I skulle vide denne gang?

Glædelig pinse og glade dirigenthilsener fra Tove og Ellen

20.5.2023

Kære korsangere

Så er det min tur til at være glemsom. I skulle selvfølgelig også have haft et kontonummer, I kan overføre 250 kr. til for kordagen excl. drikkevare. Nummeret kommer så her:

reg. nr. 9570 kontonr. 13616310. Det er Skærbæk Egnskors nye kontonummer i Danske Bank.

Venlig hilsen

Ellen J.

Tak for rigtig mange tilbagemeldinger. 

19.5.2023

Kære korsangere

Den 22. april sendte jeg jer en besked fra bestyrelsen, hvor jeg bad om en endelig tilbagemelding om I deltog den 31.

Jeg kan se, at der er 

afbud fra Bengta, Thomas, Monika, Ellen, og Kjeld,

spørgsmålstegn ved: Lis, Betty og

tilmelding fra Kirsten R., Helle, Kirsten F., Anne Mette og Pia.

Måske er det en misforståelse, men jeg vil gerne have resten til at tilmelde sig, ved at svare på denne e-mail, så vi kan få bestilt maden. Er du i tvivl om noget, så send mig en sms eller ring til mig på 20407038..

Jeg vil gerne have en tilbagemelding fra jer i løbet af weekenden eller allersenest mandag.

Venlig hilsen

Ellen J.

Jeg vedhæfter lige dagens program igen:

Vi glæder os til at se jer til
Kordag med Sorø Underholdningskor i Kultur- og
forsamlingshus Emanuel i Skærbæk
den 31. maj 2023.

Her er programmet for dagen:
11:00 Velkomst og frokost.
12:00 Korene synger sammen.
14:00 Peter Iversen fortæller om egnen omkring Skærbæk og
der kan indtages kaffe/te og kage. Derefter kører vi i private
biler en tur i omegnen.
15:45 Er vi tilbage i Emanuel.
16:00 Korene synger sammen.
17:00 Åben korprøve
18:30 Middag på Klægager
21:30 Afslutning af kordagen.

Pris for dagen er kr. 250 ekskl. drikkevarer til frokost og
middag.
I Emanuel kan øl købes for kr. 15 og sodavand for kr. 10.
Drikkevarer til middagen på Klægager afregnes på stedet.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig kordag.

Venlig hilsen bestyrelsen.
Ellen J
.

22.4.2023

Kære korsangere

Nyt fra bestyrelsen:
Her kommen lige et par ord om, hvad bestyrelsen arbejder med og en liste med
praktiske oplysninger og spørgsmål.
Kirsten F. og Aage har arbejdet på at få det billigste tilbud for koret fra forskellige
banker, hvilket har resulteret i, at vi i bestyrelsen har besluttet, at Skærbæk Egnskor

skifter til Danske Bank. Det lægges der sidste hånd på i disse dage.
Vi har også regnet på betalingen for den kommende sæson. For at det skal hænge
økonomisk sammen, stiger vi 20 kr. til aftenskoledelen, 5 kr. til foreningen og
kaffeprisen forbliver den samme som nu. Altså 930 kr. til aftenskolen, 170 kr. til
foreningen og 50 kr. til kaffen. Benytter man ikke kaffedelen skal de 50 kr. selvfølgelig
heller ikke betales. Sæsonprisen for 2023/24 bliver således 1150 kr. inkl. kaffe.
Foruden koncerten den 24. maj og besøget af Sorø Underholdningskor den 31. tager
bestyrelsen så småt hul på efterårets arrangementer.

Vi har i en del år haft et samarbejde med Sing’n Swing om et debatskabende
arrangement. I år er det Sing’n Swing, der står for arrangementet. De har valgt at
lægge et arrangement i forbindelse med at Tønder Kommune har Kulturdage med
temaet Liv-Lyst-Leg. Det bliver den 10.10.2023, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen.
Herunder har jeg listet et på praktiske punkter og spørgsmål op.

 • Afbud til øveaftner bedes meddelt til følgende med en sms eller pr telefon:
  basser og tenorer melder afbud til Aage – 40116919,
  sopraner til Ellen T. – 30233823,
  alter til Kirsten F. – 51364699.
  Til koncerter foregår afbud til Tove Tersbøl – 20705728.
 • Listen med tillidsposter er blevet opdateret og kommer til at ligge under fanen
  ”For medlemmer” på korets hjemmeside.
 • Der er vedhæftet en liste med opgaver til koncerten den 24. maj, så I kan
  tænke på, hvad I hver især kan bidrage med. Jeg tager listen med til de
  kommende øvedage, så I kan skrive jer på. Der er ikke så mange opgaver, da vi
  har bedt Sing’n Swing assistere med servering af kaffe og oprydning i
  køkkenet. Betty har lavet en plakat, så vi kan få reklameret for koncerten. På
  onsdag tager hun nogle med til ophængning, men I er også meget velkomne
  til selv at printe den ud og hænge den op, der hvor I har mulighed for det.
 • Den 31. maj får vi besøg af Sorø Underholdningskor. Dagsprogrammet er
  vedhæftet særskilt. Vi håber I alle har lyst og mulighed for at deltage. På
  nuværende tidspunkt har vi brug for en endelig tilmelding til dagen. Svar
  derfor venligst på denne mail med et ja eller nej senest den 16. maj.
  Kontonummer, til betaling for dagen, sender jeg ud, når vi fået det fra vores
  nye bank.
 • Husk også tilmelding til arrangementet ”Vi henter tidevandet ind” hvor
  tilmeldingen er senest den 13. maj, og Grænsekorenes efterårsstævne til
  oktober. (Det er billigst at tilmelde sig inden 1. maj.) Det kunne være hyggeligt,
  hvis vi var flere end et par stykker, der vil deltage.

Venlig hilsen
Ellen J.

 14.4.2023

Hej alle sammen.

 1. Jeg har sendt 5.000 kr. af sted til V. Sithur. Det dækker skolegang, tøj og mad for to børn i et helt år.

MANGE TAK – siger ”Verdens Børn”.

 1. Der er jo over et halvt år til, at vi skal synge i Emanuel til Sønderjyske Fredagslækkerier. Der er allerede nu er solgt en tredjedel af billetterne, så vil du gerne være med til spisningen, skal du måske sikre dig billet snart. Det var jo en stor succes sidste år, så måske er det derfor, der er så hurtigt gang i billetsalget.
 1. Vedhæftet er resultatet af fotoseancen i onsdags – tak til Tommy!
 1. Billetsalg til forårskoncert m.m. er at finde på hjemmesiden – tak til Betty!
 1. Og så ses vi på onsdag til endnu en god korprøve

Venlige hilsener og god weekend fra Tove.

4.4.2023

Kære alle.

 1. Ved afslutningen på vores sidste korprøve inviterede Gitte (sopran) til morgensang ved sølvbryllup, som hun og hendes mand, Finn, fejrer tirsdag d. 11. april. Morgensangen foregår kl. 8 på deres adresse Tøndervej 66, 6760 Ribe.

Der var en del fraværende ved den korprøve, derfor skriver jeg lige, så I alle ved det.

Gitte nævnte, at alle er velkomne. Vi skal ikke synge korsang, så I skal ikke melde tilbage til mig, om I deltager.

Gitte modtager ikke denne mail, og jeg kan fortælle, at bestyrelsen sørger for en buket ved morgensangen.

 1. Jeg minder om, at vi skal mødes ved vandspejlet i kortøj onsdag d. 12. april kl. 19. Her vil Tommy Nielsen tage et pressefoto af koret. Vandspejlet er nede ved Skærbækcentret bag Sundhedshuset. Hvis vejret ikke egner sig til fotografering, bliver foto taget i Emanuel.
 1. Jeg ønsker jer alle en god påske og glæder mig til at se jer igen efter alt mit føjteri, som gik rigtig godt.

Venlige påskehilsener fra Tove.

26.3.2023

Kære sangere.

På hjemmesiden ligger der lydfiler på de sidste fire numre, som I har fået – nr. 305, 306, 308 og 309.

Jeg forestiller mig, at I på onsdag, når I vil føle en stor tomhed uden korprøve, holder jeres egen lille korprøve ved at øve på lydfilerne.

Jeg vil glæde mig til at øve med jer igen onsdag d. 12. april, når I kan alle stemmerne.

HUSK også, at der er fotografering d. 12. ved vandspejlet ved Sundhedshuset, så vi møder i kortøj der kl. 19.

Her videresender også Verdens Børns medlemsblad og samtidig igangsætter jeg en indsamling:

I kan indsætte beløb på min Mobilepay 2070 5728 – eller I kan lægge kontanter i bøtten, som står på klaveret til korprøven d. 12. april.

Derefter sender jeg pengene til børnehjemmet V. Sithur, og endelig sender jeg jer en opgørelse over beløbet.

Glædelig påske og venlig hilsen fra Tove.

6.3.2023

Kære korsangere

Til orientering:
Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende poster:
Formand: Ellen Jørgensen.
Næstformand: Ellen Tønder.
Kasserer: Kirsten Fischer er under oplæring af Aage Birk. Når hun er klar, tager hun
posten alene, og Aage indgår som menigt bestyrelsesmedlem.
Sekretær: Pia Holm.
PR-posten deler Pia Holm, Ellen Jørgensen og Tove Thybo beholder facebooksiden.
Menigt bestyrelsesmedlem: Christina Hansen.

Vi vil fra bestyrelsens side gerne takke afgående bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter for jeres store arbejde i de år, I har siddet i bestyrelsen. Det er meget
dejligt at have så pålidelige folk som jer, at arbejde sammen med. Tusind tak for
indsatsen.
Også stor tak til alle, der har tillidsposter og altid er klar til at tage en tørn for koret.
Det er vi i bestyrelsen meget glade for. Det gør arbejdet lettere, at vi ved, der er
nogle ting vi ikke skal tage os af, for det gør I.
Vi vil også gerne byde de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen i bestyrelsen. Vi
glæder os til samarbejdet.

Lige nu arbejder vi i bestyrelsen med følgende punkter:
 Nyt pressebillede den 12. april. (mere herom følger).
 Vores sommerkoncert den 24. maj.
 Besøget fra Sorø den 31. maj.
 Turen til Sild efter sommerferien.
 Annoncering af koncerter på den billigst mulige måde, samtidig med at vi når
ud til flest mulige mennesker.

 Hvordan vi gør vores bankforbindelser så billige som muligt.

Venlig hilsen
Ellen J.

NB:
Grænsekorene oplyser at de afholder korstævne den 7. og den 28. oktober under
følgende underskrift:
Karl Jenkins: “Kirke og Kor” med Ilona Lobmayer som dirigent
Har I lyst til at deltage, så kryds af i kalenderen allerede nu.
Mere om dette senere på året.

25.2.2023

Fire vigtige punkter!

 1. Her kommer koncertrækkefølgen til Solgården. Mød venligst til korprøve på onsdag med sangene i følgende rækkefølge i koncertmappen:

294 Samisk Kyrie

126 Herre Gud dit dyre navn

189 Fadervor

295 Som solskin over mark og hav

290 Alt farer hen som vinden

301 Vort hjerte har så mange rum

290 Kan prinser blive svaner

290 Det er nu ikke så godt

304 Jeg gik mig ud en sommerdag

  43 Min Älskling

299 Gem et lille smil

163 Dejlig er jorden

 1. Vedhæftet er et par nye sange. Print ud og læg dem i arbejdsmappen.
 1. Kan du være med til at synge ved et arrangement under strikkefestivalen ”Masker i Marsken” i Emanuel fredag d. 27. okt. kl. ca. 20?

Jeg ved, der er længe til, men jeg skal annoncere nu, så derfor har jeg brug for jeres svar nu.

Besvar straks denne mail med et ja/nej/måske.

 1. I får forlænget jeres påskeferie i år, da korprøve d. 29. marts er aflyst. ”Æ ska nemle ue o føjt!”

Jeg tror, det var, hvad jeg kunne finde på denne gang – men det var da heller ikke så lidt.

Gode hilsener, god weekend og på gensyn på onsdag fra Tove.

25.1.23

Kære sangere.

Nu har vi næsten en aftale med Sorø Underholdningskor om, at koret besøger os onsdag d. 31. maj med følgende tidsplan:

11 – 12-tiden Sorø Underholdningskor ankommer til Skærbæk

12- 12.30 Frokost

12.30 – 14 – vi synger sammen

14 – 16 – Skærbæk Egnskor viser lidt af vores egn.

Derefter synger vi sammen og spiser sammen.

Nogle sangere tager hjem til Sorø, mens andre overnatter i hyttebyen.

Vi skal se dagen som en hyggelig korafslutningsdag præget af sangglæde og samvær, for vi skal ikke præstere noget.

En dag, hvor vi siger god sommer til hinanden og på glædeligt gensyn til august.

Jeg vil gerne have svar nu, om I kan deltage, før jeg laver endelig aftale med Sorø Underholdningskor, for det er da pinligt at få besøg uden, at vi selv kan komme.

Besvar denne mail ved at skrive JA, NEJ eller ? lige bag ved ordet ”Underholdningskor” i emnefeltet. Når du svarer på den måde er det meget hurtigt for mig at tælle svarene, for så behøver jeg nemlig ikke lukke mailen helt op.

Venlige hilsener og på gensyn i aften fra Tove.

23.1.2023

Kære sangere.

 1. Vedhæftet er nr. 304 a og b, som I bedes medbringe på onsdag.

Som I ser, skal vores repertoire ikke være ens i sværhedsgrad.

 1. Flere sangere har tilmeldt sig Grænsekorenes stævne lørdag d. 4. feb.

I den sammenhæng skal der bruges vedhæftede to noder, som nogle sangere har i deres nodesamling.

Hvis Tove Thybo, Kirsten Rudebeck, Ellen Jørgensen, Anne-Mette, Bent, Marie, Helle, Oda, Inger og Poul tager deres noder med på onsdag, tror jeg, vi har et tilstrækkeligt antal.

Sangere, som er med d. 4. feb., bedes give Aage oplysning om, at de er tilmeldt.

Derefter vil Aage bestille den node, som vi mangler at tilkøbe.

Det var alt for denne gang – venlig hilsen og på gensyn på onsdag fra Tove.

PS.:

Husk, at det er i morgen, tirsdag, at Sing’n Swing holder koncerten ”Sange til eftertanke” i Emanuel.

18.1.2023

Kære korsangere
Nyt fra bestyrelsen
Vi har i bestyrelsen talt om, at vi vil være bedre til at bakke op om Grænsekorenes
arrangementer og vi håber, der er sangere, der kan og vil deltage i kordagen den 4.
februar.
Der har i koret været talt om hvornår og hvem, der betaler for kørsel til koncerter.
Den nuværende regel er følgende: Der køres i privatbiler når afstanden er under 40-
50 km og passagererne betaler 20 kr. til chaufføren.
Så er der også arbejdet med turen til Sild. Dirigenten har haft problemer med at få
kontakt til præsten, så vi satser på, at turen kan blive til noget i september i stedet
for i april.
Sørø Underholdningskor har henvendt sig og vil gerne besøge os i foråret. Dirigenten
arbejder videre med at finde en dato, der ikke kommer i vejen for planlagte
arrangementer. Måske kunne et besøg fra Sorø blive en hyggelig afslutning på
koråret.
Endelig har vi set på hvem, der er på valg til generalforsamlingen. Ellen J., Tove
Thybo og Gitte er på valg. Tove og Gitte ønsker ikke genvalg, og det gør vores to
suppleanter Elise og Oda heller ikke. Det betyder at vi kommer til at mangle nye
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Det ville være dejligt, hvis nogle af jer
korsangere havde lyst til at lægge lidt arbejde i bestyrelsen.
Venlig hilsen
Ellen J.

5.1.2023

Kære sangere.

Mange tak for en dejlig korprøve med nytårskur i aftes.

Hvor var det godt at se jer alle igen ”mæ frisk halm i æ træsk”

Vi er pt. 34 sangere i koret – vi manglede fem i aftes, men jeg tror og håber, at alle er friske og raske på onsdag.

I skal have en lille nytårsgave fra mig:

Vedhæftet er en indspilning af sopranstemmen til ”Undertiden”,  som vi startede på i aftes. Efterfølgende får I alle mails med indspilning af alt-, tenor- og basstemmen.

Jeg sender hver stemme for sig, for at være sikker på, at I kan modtage dem.

Stemmerne ligger også inde på hjemmesiden.

Det er meget vigtigt, at I kan gå ind på hjemmesiden og finde kalenderen, hvor det sidste nye står om korprøver og koncerter.

Det er meget vigtigt, at I kan gå ind på hjemmesiden og finde de indspillede stemmer, som der vil ligge flere af fremover, så I kan øve jer.

HUSK: Vi vil meget gerne hjælpe jer med at finde stederne på hjemmesiden. Det er IKKE pinligt at spørge om hjælp.

Gode korlige nytårshilsener fra Tove.